divendres, 27 de març de 2009

L'Hora del Planeta

L'Hora del Planeta és demà, a les 20,30. Durant una hora, les organtizacions ecologistes ens conviden a apagar els llums i a reflexionar sobre els nostres hàbits quotidians i el seu impacte sobre el canvi climàtica. Al programa parlarem avui amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa, que té previst deixar a les fosques tots els monuments públics i Dalt Vila. Però també ens preguntarem: si la convocatòria tengués un èxit absolut... què passaria a la central tèrmica de GESA? També ens ho explicaran.

També reflexionarem sobre l'Islam a Occident, perque les comunitats islàmiques de Balears celebren una jornada diumenge a Eivissa amb conferències tant interessants com 'El paper de la dona avui a la religió islàmica', entre altres títols.

Parlarem sobre la regulació del Parc Natural de Cala d'Hort amb un propietari afectat i també parlarem de cinema, amb n'Héctor Escandell, i d'esports, amb en Raul Medrano.